logo Ajutorul Educatorului
Fișe
Teme
Premium

Protecția datelor

POLITICA DE CONFIDENȚIALITATE A Ajutorul-Educatorului Ajutorul-Educatorului, societate organizată în conformitate cu legile din Romania, cu sediul la adresa din Bucuresti, Romania (denumită în continuare „Ajutorul-Educatorului"), în calitate de operator de date, se angajează să respecte confidențialitatea și să asigure conformitatea cu legile aplicabile în domeniul protecției datelor cu caracter personal. Acest document explică modul în care datele dumneavoastră cu caracter personal sunt prelucrate de Ajutorul-Educatorului. Prezenta Politică de Confidențialitate se aplică website-ului și serviciilor oferite prin https://ajutorul-educatorului.club (denumit în continuare „Website-ul”) și vizează datele cu caracter personal ale utilizatorilor și vizitatorilor Website-ului, prin intermediul căruia acestea sunt colectate.
CATEGORIILE DE DATE CU CARACTER PERSONAL Categoriile de date cu caracter personal colectate includ date cu caracter personal care ne sunt furnizate de dumneavoastră în mod direct și date cu caracter personal care sunt colectate în timpul utilizării de către dumneavoastră a Website-ului, precum și date cu caracter personal ale reprezentantului/reprezentanților legal(i) al/ai utilizatorilor minori, dacă este cazul. Ajutorul-Educatorului colectează și prelucrează datele cu caracter personal necesare în cadrul procesului de înregistrare pe Website, precum adresă de e-mail, pseudonim, parolă, informații referitoare la sexul persoanei, data nașterii, nivelul de educație, țara de reședință. Dacă optați pentru înregistrarea prin contul Facebook, Ajutorul-Educatorului colectează informații precum adresa de e-mail principală, nume, prenume, poza de profil, sexul, data nașterii și lista prietenilor care folosesc aplicația Ajutorul-Educatorului. Totodată, Ajutorul-Educatorului colectează datele cu caracter personal pe care le furnizați pentru personalizarea profilului dumneavoastră, precum și informații privind modul în care utilizați Website-ul, acțiunile dumneavoastră pe Website și conținutul publicat pe Website, inclusiv grupurile din care faceți parte, interacțiunile cu alte persoane în cadrul Website-ului.
SCOPURILE PRELUCRĂRII DATELOR CU CARACTER PERSONAL Datele dumneavoastră cu caracter personal care ne-au fost furnizate în mod voluntar la momentul creării contului de utilizator sau datele cu caracter personal care ne-au fost furnizate prin orice alte mijloace disponibile pe Website vor fi prelucrate de Ajutorul-Educatorului în următoarele scopuri:
(i) pentru a respecta obligațiile legale ale Ajutorul-Educatorului în legătură cu serviciile furnizate prin intermediul Website-ului, inclusiv obligațiile fiscale și de arhivare;
(ii) pentru a furniza și menține serviciile, precum și caracteristicile și funcționalitatea Website-ului;
(iii) în scopuri publicitare, prin intermediul comunicărilor comerciale de marketing;
(iv) pentru activități destinate generării de profiluri, în baza cărora Ajutorul-Educatorului poate aduce modificări și noi dezvoltări cu privire la temele de interes ale utilizatorilor; TEMEIUL LEGAL AL PRECRĂRII DATELOR Prelucrarea datelor cu caracter personal în scopurile enumerate mai sus poate avea la bază următoarele temeiuri:
(i) obligațiile legale care revin Ajutorul-Educatorului ca urmare a serviciilor furnizate prin intermediul Webite-ului;
(ii) contractul încheiat cu utilizatorii Website-ului, reprezentat de Termenele și condițiile care au fost acceptate de utilizatori;
(iii) consimțământul dumneavoastră în legătură cu activități de marketing direct. Aveți dreptul să vă retrageți consimțământul în orice moment, fără ca acest lucru să afecteze activitatea de prelucrare a datelor care a fost realizată cu consimțământul dumneavoastră până la momentul retragerii acestuia;
(iv) interesul legitim al Ajutorul-Educatorului de a adapta serviciile furnizate prin intermediul Website-ului la interesele și preferințele exprimate de utilizatori.
PROTECȚIA MINORILOR În cazul în care utilizatorii Website-ului sunt minori care au mai puțin de 16 ani, prelucrarea datelor lor în scopul activităților de marketing direct este legală doar dacă este autorizată de către persoanele care dețin răspunderea părintească asupra minorilor. În acest sens, minorului cu o vârstă sub 16 ani i se va solicita să furnizeze adresa de e-mail a părintelui sau tutorelui său. E-mailul trimis la adresa de e-mail a părintelui sau tutorelui care a fost furnizată de minor va conține o solicitare de exprimare a consimțământului și un link către Website, unde acesta își poate exprima consimțământul bifând căsuța aflată sub declarația corespunzătoare afișată destinatarului. Ajutorul-Educatorului oferă dreptul de retragere a consimțământului în orice moment, fără ca acest lucru să afecteze activitatea de prelucrare a datelor care a fost realizată pe baza consimțământului până la momentul retragerii acestuia.
PERIOADA DE STOCARE A DATELOR Datele cu caracter personal sunt stocate și prelucrate de Ajutorul-Educatorului pe perioada necesară pentru îndeplinirea scopurilor de prelucrare enumerate mai sus și, după această dată, în conformitate cu cerințele interne și cu dispozițiile legale.
TRANSMITEREA DATELOR CĂTRE DESTINATARI În scopul îndeplinirii scopurilor de prelucrare menționate mai sus, Ajutorul-Educatorului poate transmite anumite sau toate categoriile de date cu caracter personal care au fost colectate sau prelucrate către o parte sau toate din următoarele categorii de destinatari: persoane împuternicite de Ajutorul-Educatorului, parteneri contractuali ai Ajutorul-Educatorului, societăți din grupul din care face parte și Ajutorul-Educatorului, autorități și instituții publice.
TRANSFERUL DATELOR CU CARACTER PERSONAL În scopul îndeplinirii scopurilor de prelucrare menționate mai sus, o parte sau toate categoriile de date cu caracter personal pot fi transferate în state membre ale Uniunii Europene.
FURNIZAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL Furnizarea datelor cu caracter personal în contextul utilizării Website-ului este voluntară, însă în ce privește anumite date cu caracter personal, furnizarea acestora este necesară pentru a putea beneficia de serviciile Website-ului.
DREPTURILE DUMNEAVOASTRĂ În ceea ce privește activitățile de prelucrare a datelor dumneavoastră cu caracter personal, aveți dreptul de a solicita accesul la datele dumneavoastră, rectificarea sau ștergerea lor sau restricționarea prelucrării, dreptul de a vă opune prelucrării datelor dumneavoastră cu caracter personal în limitele și în condițiile prevăzute de lege, dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată, precum și dreptul la portabilitatea datelor. De asemenea, dacă vă exprimați consimțământul cu privire la activități de marketing direct, aveți dreptul de a retrage consimțământul în orice moment, fără ca acest lucru să afecteze activitatea de prelucrare a datelor care a fost realizată cu consimțământul dumneavoastră până la momentul retragerii acestuia. Totodată, aveți dreptul de a formula plângeri la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal.
DATE DE CONTACT Toate solicitările de exercitare a drepturilor dumneavoastră și solicitările de informații cu privire la prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal pot fi trimise la următoarea adresă de e-mail: hello@ajutorul-educatorului.club. Atunci când prelucrarea datelor se întemeiază pe consimțământul dumneavoastră, aveți dreptul de a retrage consimțământul în orice moment, fără ca dacest lucru să afecteze activitatea de prelucrare a datelor care a fost realizată cu consimțământul dumneavoastră până la momentul retragerii acordului. Puteți să vă retrageți consimțământul în orice mod, prin debifarea căsuței corespunzătoare din secțiunea de setări a contului dumneavoastră de pe Website.

Înapoi spre pagina principala